- участь в державних програмах в галузі судинної хірургії;

- сприяння покращенню надання спеціалізованої медичної допомоги населенню України, що страждає на судинні захворювання та захворювання і стани, які їм передують;

- надання фахової наукової і практичної, юридичної допомоги членам Асоціації, молодим вченим і лікарям, в тому числі і суміжних спеціальностей;

- ініціювання та участь у розробці нормативно-правових документів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги різних рівнів населенню України;

- організація та проведення конференцій, консиліумів, виставок, наукових семінарів для членів Асоціації, а також спеціалістів в галузі судинної хірургії, в тому числі міжнародних спеціалістів та науковців;

- теоретичне та практичне реформування судинної хірургії в Україні;

- організація проведення програм обміном спеціалістів на договірних умовах з міжнародними та закордонними неурядовими організаціями для обміну опитом та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі судинної хірургії, флебології, ангіології;

- співробітництво з вітчизняними та закордонними засобами масової інформації за для реалізації статутних завдань, а також приймання участі в розробці міжнародних і регіональних громадських медичних організацій, використання інших форм розвитку міжнародних зв’язків в рамках діяльності статутних завдань;

- організація презентацій наукових робіт та досліджень в галузі судинної хірургії;

- організація виставок інновацій в галузі судинної хірургії;

- ініціювання та участь у регіональних та національних заходах, спрямованих на зменшення захворюваності та смертності від того чи іншого захворювання, покращення надання медичної допомоги;

- проведення оцінки рівня спеціальних знань та навичок, судинних хірургів, флебологів та ангіологів, лікарів суміжних спеціальностей і медичних сестер, які працюють у сфері судинної хірургії;

- аналіз, узагальнення і пропаганда результатів наукових досліджень і передового досвіду з метою прискорення і впровадження їх в практику;

- забезпечення науково-практичного консультування та обговорення медичних питань, яких потребують члени Асоціації;

- проведення юридичних консультувань та юридичного супроводу, яких потребують члени Асоціації;

- відрядження членів Асоціації в межах України та за кордон для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації та підвищення рівня теоретичних і практичних знань, а також прийом в Україні іноземних фахівців в галузі судинної хірургії, флебології та ангіології;

- створення та супровід ресурсів (дискусійні клуби, консиліуми, тощо), в тому числі електронних (інтернет-сайти, програми) задля підвищення якості та доступності фахової інформації;

- забезпечення науково-практичного консультування та обговорення медичних питань, яких потребують члени Асоціації;

- розвиток і зміцнення зв'язків з національними та міжнародними організаціями, здійснює співробітництво в розробці питань, що складають взаємний інтерес щодо статутної діяльності;

- участь в роботі регіональних, національних і міжнародних організацій, використовує інші форми розвитку міжнародних зв'язків в рамках виконання статутних завдань;

- організація конгресів, з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, тренінгів і шкіл за напрямом судинної хірургії та іншими суміжними напрямами;

- участь у проведенні клінічних досліджень та апробацій нових медичних технологій і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації захворювань судин та захворювань і станів, які їм передують.

 

Вирішили: голосувати за утворення Асоціації за організаційно-правовою формою громадська організація із запропонованою метою (цілями) діяльності.
Голосували: «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.
Рішення прийнято одноголосно.

        29 січня 2016 року, на Пленумі судинних хірургів України, при обговоренні найбільш актуальних проблем сучасного стану судинної хірургії України, судинними хірургами, що були присутні на даному Пленумі було виражено бажання створити Громадську організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» за для реалізації новацій в сфері судинної хірургії, реальному сприянні поширенню, укріпленню та розвитку даної галузі хірургії в Україні, а також захисті прав та інтересів членів такої Асоціації. Враховуючи вищезазначені цілі та напрямки діяльності даної Асоціації, а також за для реальної реалізації даних завдань Пленумом судинних хірургів України було висунуто кандидатури Нікульнікова Павла Івановича та Чернухи Лариси Михайлівни, як провідних спеціалістів даної галузі, репутація, опит та натхнення яких зможе не лише об’єднати судинних хірургів, флебологів, ангіологів та інших спеціалістів в сфері судинної хірургії, сприятиме підвищенню рівня кваліфікації судинних хірургів в Україні, а також співробітництву із закордонними неурядовими організаціями в сфері судинної хірургії. Нікульніков Павло Іванович запропонував утворити Асоціацію за організаційно-правовою формою Громадська організація, із статусом юридичної особи, метою (цілями) діяльності якої є:

- сприяння розвитку судинної хірургії, флебології та ангіології в цілому, в Україні;

- координація та захист прав та інтересів членів Асоціації;

- співробітництво із державними установами та організаціями, а також міжнародними неурядовими організаціями для виконання Статутних завдань Асоціації;

- розвиток та підтримка медичних установ, що здійснюють медичну діяльність в галузі флебології, ангіології та судинної хірургії в цілому;

- зменшення рівня захворюваності та смертності населення України від судинних захворювань.

Для реалізації визначеної мети (цілей) Асоціація здійснює діяльність в наступних основних напрямах: